คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
krittayot.wo
กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
Krittayot wongharn
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: krittayot.wo@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3362)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
- ปริญญาโท (กำลังศึกษา) นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 862 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 4 ม.ค. 2567 - 19:58 น.