คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. เอกรัฐ ทินกรวงศ์
ekarat.ti
เอกรัฐ ทินกรวงศ์
Ekarat tinnagonwong
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าสำนักงานคณะ
ตำแหน่ง: นิติกร
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: ekarat.ti@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3361)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี นบ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1067 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 8 พ.ย. 2566 - 14:48 น.