คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
kiattisak.sa
เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
Mr. Kaittisak Saisaard
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: kiattisak.sa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: 3370)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท Master of Science (Historic Building Conservation) Kingston University, London, United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

    การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและอาคารเก่า วัสดุในงานสถาปัตยกรรม

ผลงานวิจัย
  • ภัคธิมา วังยาว, และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2560). การรื้อฟื้นลักษณะทางกายภาพของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 164.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1472 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:20 น.