คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กิจกรรม
ข้อมูลกิจกรรม
6 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 | เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
สถานที่:
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
2 มีนาคม 2567 - 4 มีนาคม 2567 | เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.
สถานที่:
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย (Central Chiangrai) บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2
1 มีนาคม 2567 | เวลา 16:00 น.
สถานที่:
ลานวัดหม้อแกงทอง​ บ้านหม้อแกงทอง​ หมู่1 ต.แม่กา​ อ. เมือง​ จ.พะเยา
13 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 12:00 น. ถึง 20:00 น.
สถานที่:
ลานอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลังที่ 10
8 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
สถานที่:
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
สถานที่:
SAFA Mutipurpose Room 1-2
1 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
สถานที่:
SAFA Mutipurpose Room 1-2
17 มกราคม 2567 | เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
สถานที่:
SAFA Mutipurpose Room 1-2
15 มกราคม 2567 - 16 มกราคม 2567 | เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลังที่ 1
27 ธันวาคม 2566 | เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
สถานที่:
Zoom Meeting