คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

        วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งจัดโดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง ICT1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย “การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินและการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ณ ห้อง ICT1107 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในช่วงบ่ายจะเป็น “การฝึกซ้อมปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง”  ณ บริเวณ ลานจอดรถ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยได้รับเกียรติจากพันจ่าอากาศเอกนพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันสาธารณภัยชำนาญงาน และ นายวสันต์ แสนจิตต์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 351 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 1 ก.ค. 2564 - 23:17 น.