คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

20 ม.ค. 2565

 

โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) หรือ P1
ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

 

คุณสมบัติ
1. นิสิตมหาวิทยาลัยพะยาหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี ที่มีแนวคิดธุรกิจและอยากเป็นผู้ประกอบการ รวมทีมกันอย่างน้อย 3-5 คน/ทีม โดยสมาชิกภายในทีมต้องมีตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป
2. สามารถเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่ทางสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดขึ้นได้


รูปแบบกิจกรรม


PART 1 : Becoming an Entrepreneur Workshop
เข้าร่วม Workshop จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อกิจกรรมการอบรม ดังนี้

1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรม (Innovation & Design Thinking)
2. การพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น (Innovation Business Model)
3. การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Business Feasibility Study)
4. การตลาดและการพัฒนาแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ (Branding & Marketing for Entrepreneur)
5. เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Pitching Technique)
*ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึกและมีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ

PART 2 : Pitching & Screening


เกณฑ์การคัดเลือก

1. ความตั้งใจอยากเป็นผู้ประกอบการ
2. ความเป็นไปได้และแนวคิดทางธุรกิจ/การตลาด/เทคโนโลยี/แผนธุรกิจ
3. ความพร้อมของทีม (ทีมละ 3-5 คน โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วยอย่างน้อย 2 สาขาวิชา)
4. การนำเสนอและการตอบคำถาม (Pitching)
PART 3 : Launch a Startup
1. จับคู่พี่เลี้ยงธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึก ทั้งด้านแผนธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี การเข้าถึงตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ทีมที่มีศักยภาพจะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบสูงสุด 100,000 บาท/ทีมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054 466 666 ต่อ 3712, 3716 (สำนักงาน) หรือ
คุณศิริลักษณ์ มังคละ (ออม) โทร. 06-4217-3038
คุณวนิกร บัวแก้ว (บอล)โทร. 08-6672-0316
คุณสาริตา เดระดา (แตงกวา) โทร. 09-5453-4410

ผู้เยี่ยมชม: 911 ครั้ง

หมวดหมู่: การประกวด & การออกแบบ

ภาพ: