คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563

27 เม.ย. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา


ผู้เยี่ยมชม: 392 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: