นายกฤษ วนาเจริญธรรม นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำโครงการปันใจใส่ดอย ครั้งที่ 2

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565 นายกฤษ วนาเจริญธรรม นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำโครงการปันใจใส่ดอย ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านน้ำกาด อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ในครั้งนี้ ได้คัดเลือกหมู่บ้านที่อาศัยของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของคอมมิวนิสต์ รอยต่อระหว่างอำเภอปง จังหวัดพะเยา กับ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้าเข้าถึง

 

สำหรับยอดการบริจาคเป็นจำนวน 81,758.99 บาท ได้นำไปซื้อเป็นอุปกรณ์จำนวน 16 รายการ ได้แก่

- เต้นท์ใหญ่ จำนวน 2 หลัง

- เก้าอี้จำนวน 100 ตัว

- โต๊ะพับ จำนวน 10 ตัว

- แก๊สหุงข้าวพร้อมหัว จำนวน 1 ชุด

- แก้วน้ำดื่ม 10 โหล

- ซึ้งนึ่งข้าว จำนวน 1 ใบ

- กระทะใบบัว ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จำนวน 3 ใบ

- กะละมังใหญ่สำหรับตักอาหารร้อนใส่ จำนวน 3 ใบ

- กะละมังใหญ่สำหรับล้างถ้วยชาม จำนวน 2 ใบ

- คูเลอร์ใส่น้ำ จำนวน 1 ใบ กระติกใส่น้ำแข็ง จำนวน 1 ใบ

- ถ้วย จำนวน 10 โหล

- จาน จำนวน 10 โหล

- ช้อน จำนวน 10 โหล

- ตะหลิว และทัพพีขนาดใหญ่ จำนวน 1 อัน

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 57 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 2 พ.ค. 2565 - 16:29 น.