คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 10 selection จากโครงการ koyori project 2022

18 ก.ค. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 10 selection จากโครงการ koyori project 2022

ตัวแทนนิสิต 3 คน จากหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

 

1. นายนภัส เมืองอินทร

2. นายสิทธิชัย เทียนใหม่

3. นางสาวณัฐธิดา นาไพวรรณ์

 

ได้เข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2022 ในการเป็นนักออกแบบร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ได้มีกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 10 ผลงาน จาก 30 ผลงานการออกแบบ ของนักออกแบบจากสาถบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

โดยผลงานการออกแบบ เครื่องแต่งกายผ้าทออีสานล้านนา โดย นางสาวณัฐธิดา นาไพวรรณ์ และ หิ้งพระลูกปะคำ โดย นายนภัส เมืองอินทร

ได้รับรางวัล 10 Selection ซึ่งจะนำไปจัดแสดงต่อในงาน Chiang Mai Design week และ Bangkok Design Week ต่อไป

 

 

ผู้เยี่ยมชม: 588 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: