คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสรรค์พระเจ้าไม้ วัดแม่กาหลวง

19 ส.ค. 2565

สาขาศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสรรค์พระเจ้าไม้ วัดแม่กาหลวง โดยใช้การประดับตกแต่งด้วยลวดลาย เครื่องเคลือบดินเผาเวียงบัว

โดยวิทยากร อาจารย์เอกพงษ์ เรือนอุ่น อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ วัดแม่กาหลวง อ.เมือง จ.พะเยา 

 

 

 

ผู้เยี่ยมชม: 539 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: