คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 - 21.00 น. ผ่านมาทางสาขาสาขาดุริยางคศาสตร์สากลและสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) ที่ SAFA Multipurpose Room 1-2 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลความรู้จากการเรียนในรายวิชาทักษะและการรวมวงดนตรีสากล ซึ่งมีการแสดงดนตรีของ อาจารย์ วิทยากร และนิสิต

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG4SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 124 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 3 ต.ค. 2565 - 16:19 น.