คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

                 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดี พร้อมบุคลากรและนิสิตของคณะ ร่วมในพิธีทางสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์ พระครูพิศิษฎ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี และพระภิกษุสงฆ์ รวม  5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทางสงฆ์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 103 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 31 ต.ค. 2565 - 16:14 น.