คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5

10 พ.ค. 2566

28 เมษายน 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ อาจารย์สาขาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ซอนตะวันเกมส์" ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในช่วงวันที่ 22-28 เมษายน 2566 โดยมี ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

 


โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ ได้เข้าร่วมแข่งขันในนามจังหวัดพะะเยา โดยแข่งขันทั้งหมด 4 รายการได้แก่  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย,  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย, ว่ายผลัดผสม 4x50 เมตร อายุ 160-199 ปี ทีมชาย, ว่ายผลัดผสม Mixed 4x50 เมตร รุ่นอายุ 160-199 ปี โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภท ว่ายผลัดผสม 4x50 เมตร อายุ 160-199 ปี ทีมชาย ทั้งนี้ จากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ เป็นผู้จัดการทีมและนักกีฬา จัดทีมนักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬ่าทุกท่าน


ภาพ: อัศนัย  เล่งอี้
ข้อมูล: https://chorntawangames5.sat.or.th/sportman_des.asp?clickid=1930500024405

ผู้เยี่ยมชม: 331 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: