คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา

25 ก.ย. 2563

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เรียนรู้การทำบ้านดิน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูจุ้ย ชลดา เวยื่อ และครูโช๊ะ ศักดิ์ชัย เวยื่อ เป็นวิทยากรในการร่วมทำกิจกรรมให้นิสิต ณ บ้านดินคำปู้จู้ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และบูรณาการในรายวิชาวัสดุการก่อสร้างเบื้องต้น

ผู้เยี่ยมชม: 1071 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ: