สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / รายละเอียด

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เรียนรู้การทำบ้านดิน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูจุ้ย ชลดา เวยื่อ และครูโช๊ะ ศักดิ์ชัย เวยื่อ เป็นวิทยากรในการร่วมทำกิจกรรมให้นิสิต ณ บ้านดินคำปู้จู้ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และบูรณาการในรายวิชาวัสดุการก่อสร้างเบื้องต้น

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 771 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 15 เม.ย. 2564 - 17:13 น.