คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีและผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มาร่วมให้กำลังใจตัวแทนนิสิตคณะที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟ้ามุ้ยเกมส์

6 ธ.ค. 2566

 

                วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มาร่วมให้กำลังใจตัวแทนนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟ้ามุ้ยเกมส์ ในรายการวอลเลย์บอล ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

 

SDG3

ผู้เยี่ยมชม: 768 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย