คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Interior Arch UP visited to the Phayao Museum

25 ม.ค. 2567

 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพะเยาและศึกษาดูงานการจัดการแสดงวัตถุโบราณและการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายในวัดศรีโคมคำ อีกทั้งได้ฝึกฝนทักษะการรังวัดอาคารเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วย
 
ทริปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย (Basic Thai Architecture) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
 
ขอขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่อนุญาตให้เข้าชมทั้งส่วนของพิพิธภัณฑ์และสำรวจดูวัดเบื้องต้น และขอขอบคุณ คุณวิมล และ พี่หน่อย
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ที่ได้แนะนำและให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 83 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน