คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีและผู้บริหารร่วมพิธีเปิดขบวนเรือทางน้ำ พร้อมลงเรือขบวนทางน้ำ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม

29 ม.ค. 2567

 
              เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรเอกชน ร่วมพิธีเปิดขบวนเรือทางน้ำ พร้อมลงเรือขบวนทางน้ำ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเคลื่อนขบวนเรือไปยังท่าน้ำหลังพระอุโบสถ วัดศรีโคมคำ และเข้าสู่พระวิหารพระเจ้าตนหลวง โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสุ่มดอกสักการะพระเจ้าตนหลวง ในกิจกรรมตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2567 ในการนี้ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ และหัวหน้างานบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ นายกฤยชญ์ วงษ์หาญ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 83 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา/กฤตยชญ์ วงษ์หาญ