คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นในโครงการแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตามหลักสากล รุ่นที่ 2 ให้กับ อบต.แม่ใส

29 ม.ค. 2567

             เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัฒกรรมการศึกษา และ ผศ.อัศนัย เล่งอี้ ได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2567 ในโครงการแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตามหลักสากล รุ่นที่ 2 ให้กับ อบต.แม่ใส

 

ผู้เยี่ยมชม: 76 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้