คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการตัดสินรอบที่ 1 การประกวดออกแบบโลโก้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

31 ม.ค. 2567

 

ผลการตัดสินรอบที่ 1
การประกวดออกแบบโลโก้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
ในหัวข้อ safa identity Top 10 ที่ผ่านการคัดเลือก
---------------------------------------------
Top 10 ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

- คุณธีรพัตร์ งามตะคุ
- คุณบำรุง อิศรกุล
- คุณอภิชัย ผ่องภิรมย์
- คุณภูดิศ แอบเงิน
- คุณอาภาพรรณ คำบาง
- คุณกะฮ์ฟีย์ สาเม๊าะ
- คุณภูมิชัย สนไธสง
- คุณอารียา สารมะโน
- คุณกรกต ชัยยนต์
- คุณสุพิมพ์กาญจน์ ลิ่วรุ่งเจริญ

------------------------------------------------------------
***หมายเหตุ
ผู้ที่เข้าร่วมส่งประกวดทุกท่าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

**ทั้งนี้ทางเพจจะติดต่อกลับ ผู้ที่ได้เข้าร่วมส่งประกวดเพื่อแจ้งการรับเกียติบัตรเข้าร่วมต่อไป**
------------------------------------------------------------

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 152 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์