คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ นางสาวจตุพร จันทร์เทศ ในโอกาสที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งใน ตำแหน่งอาจารย์

2 ก.พ. 2567

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ นางสาวจตุพร จันทร์เทศ ในโอกาสที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งใน ตำแหน่งอาจารย์

ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 100 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ