คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ ประจำคณะ

5 ก.พ. 2567

 
         เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยชมรมศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมกับภาคเอกชนและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดสร้างองค์พระพิฆเนศเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่บุคลากร นิสิต ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนถึงบุคคลทั่วไป
 
        ภายในพิธีการสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานและปัจจัยแด่พระสงฆ์
 
        พิธีพราหมณ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ในการกล่าวต้อนรับ Mr.Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เริ่มพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศ ประดิษฐานยังแท่นประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในเวลา 12.09 น.
 
- ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
- Mr.Krishna Chaitanya (กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา (คณบดี)
- คุณกมลพรรณ ไชยวงค์ (ประธานชมรมศิษย์เก่า)
- คุณอดิกันต์ อุ่นเสรี (กรรมการผู้จัดการบริษัทดอลฟินทอยเล็ต พาร์ทิชั่น จำกัด)
 
ร่วมสรงน้ำสังข์มงคล เจิม และถวายพวงมาลัย องค์พระพิฆเนศ
การแสดงตีกลองบวงสรวงพระพิฆเนศจาก ชมรมกลองทัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และการรำบวงสรวงพระพิฆเนศ โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 

ผู้เยี่ยมชม: 105 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: อ.สันติ ศิริคชพันธุ์