คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พบกับงานเสวนาวิชาการ SAFA RELOVE วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

7 ก.พ. 2567

พบกับงานเสวนาวิชาการ SAFA RELOVE วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 


โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานงานสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่และผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ 

คณะสถาปัตย์ฯเชิญชวนนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายในงานมีตลาดนัดสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมาย 

 

- การแสดง ละครเพลงเรื่อง มัทนะพาธา 
- ชมภาพยนตร์กลางแปลงเรื่อง ROMEO+JULIET
- การประกวดวงดนตรี
- การประกวด Cover Dance

ผู้เยี่ยมชม: 94 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย