คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตและวันฉลองความสำเร็จบัณฑิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 -16.00 น.

7 ก.พ. 2567

 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตและวันฉลองความสำเร็จบัณฑิต เวลา 14.00 -16.00 น.
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เยี่ยมชม: 73 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ลิขิต ใจดี