คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดี ดร.พัชราภรณ์ ลือราช ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

17 เม.ย. 2567

 

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี ดร.พัชราภรณ์ ลือราช

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ

ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy of Art and Design

ณ Srishti Manipal Institute of Art, Design & Technology (SMIADT) 

affiliated by Maipal University of Higher and Education ประเทศอินเดีย

 

 

ผู้เยี่ยมชม: 135 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ