คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วย นายกิตติคุณ คำรักษ์และนายณัฐพงษ์ ทะปัญญา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการสร้างและเลือกใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ข่าวสาร และรู้จักการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของคณะและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 86 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ค. 2564 - 20:54 น.