คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสถาปนิก 67

8 พ.ค. 2567

 
              วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานสถาปนิก 67 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในการนี้ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะฯ ในการเข้ารับรางวัลเชิดชูบุคลากรสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 
1. อ.พสุ สุวภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับรางวัลนักวิชาการและนักวิชาชีพ รุ่นใหม่ ระดับดี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
2. อ.อาริสรา นุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลนักวิชาการและนักวิชาชีพ รุ่นใหม่ ระดับดี สาขาอื่น ๆ
 
และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากบุคลากรคณะฯ 2 ท่าน ได้แก่
 
1. ดร.ธนิก คำหมื่นวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
2. อ.ดุจฤดี มรรคประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรม
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 116 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา