คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

รับสมัครนิสิตปี 1 เพื่อขอรับสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563

30 พ.ย. 2563

Alternative text - include a link to the PDF!


หากนิสิตชั้นปีที่ 1 สนใจขอรับสนับสนุนทุนการศึกษา

สามารถเข้าสมัครทุนได้ที่: http://www.dsq.up.ac.th/scholarships/

ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธันวาคม 2563 นี้ครับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทาง: กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผู้เยี่ยมชม: 608 ครั้ง

หมวดหมู่: ทุนการศึกษา

ภาพ: