คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครแล้วกับ TCAS 64 รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2)

28 เม.ย. 2564

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่: http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

ปิดรับสมัคร 7 - 15 พ.ค. 64
สมัครทาง https://student.mytcas.com/

ผู้เยี่ยมชม: 930 ครั้ง

หมวดหมู่: สมัครเรียน

ภาพ: