ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

หน้าหลัก / ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

"กรุณาตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องผ่าน URL นี้ก่อนการดำเนินการจองทุกครั้ง"

ปรับปรุงข้อมูลทันทีหลังจากได้รับการตอบรับการอนุญาติให้ใช้งานพื้นที่

รายชื่อพื้นที่ที่สามารถจองได้ สถานะการขออนุญาติใช้งานพื้นที่
FL2 :: SAFA Meeting 2-1 (ห้องประชุมคณบดี) -
FL2 :: Co-Working Space  -
FL3 :: SAFA Meeting 3-1 (ห้องประชุมศิลปะและการออกแบบ) ห้องประชุมมีการปรับปรุงชั่วคราว
FL3 :: SAFA Meeting 3-2 (ห้องประชุมสถาปัตยกรรม) ห้องไม่มีการเปิดให้ใช้งาน
FL4 :: SAFA Meeting 4-1 (ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้) เปิดให้จองใช้งานตามปกติ
FL4 :: Digital Learning Area (ห้องศูนย์การเรียนรู้) เปิดให้จองใช้งานตามปกติ

บุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองใช้งานพื้นที่โดยการ ดาวโหลดเอกสาร

หรือ กรอกแบบฟอร์มภายในระบบ ก่อนขอใช้งานพื้นที่อย่างน้อยล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ 


ผู้เยี่ยมชม: 176 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 7 ก.ย. 2564 - 17:04 น.