ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

หน้าหลัก / ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

"กรุณาตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องผ่าน URL นี้ก่อนการดำเนินการจองทุกครั้ง"

ปรับปรุงข้อมูลทันทีหลังจากได้รับการได้รับอนุมัติจากผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ

รายชื่อพื้นที่ที่สามารถจองได้ สถานะการขออนุญาติใช้งานพื้นที่
FL1 :: SAFA Mutipurpose Room 1-1 เปิดให้จองใช้งานตามปกติ
FL1 :: SAFA Mutipurpose Room 1-2 เปิดให้จองใช้งานตามปกติ
FL2 :: SAFA Meeting 2-1 (ห้องประชุมคณบดี) -
FL2 :: Co-Working Space  -
FL3 :: SAFA Meeting 3-1 (ห้องประชุมศิลปะและการออกแบบ) ห้องประชุมมีการปรับปรุงชั่วคราว
FL3 :: SAFA Meeting 3-2 (ห้องประชุมสถาปัตยกรรม) ห้องไม่มีการเปิดให้ใช้งาน
FL4 :: SAFA Meeting 4-1 (ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้) เปิดให้จองใช้งานตามปกติ
FL4 :: Studio Room 1 เปิดให้จองใช้งานตามปกติ
FL4 :: Studio Room 2 ห้องมีการปรับปรุงชั่วคราว
FL4 :: Digital Learning Area (ห้องศูนย์การเรียนรู้) เปิดให้จองใช้งานตามปกติ

บุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองใช้งานพื้นที่โดยการ ดาวโหลดเอกสาร

หรือ กรอกแบบฟอร์มภายในระบบ ก่อนขอใช้งานพื้นที่อย่างน้อยล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการ 

กรณีที่แจ้งเป็นการส่วนตัว กรุณาลงลายชื่อในแบบฟอร์มผ่านระบบ UP-DMS


ผู้เยี่ยมชม: 488 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 8 ก.ค. 2565 - 00:53 น.