คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

ตารางการใช้อาคารสถานที่ส่วนงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง หากต้องการใช้งานสถานที่ โปรดดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานสถานที่ต่อไป

กรุณาแจ้งการขอใช้งานอาคารสถานที่ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนวันที่จะใช้อาคารสถานที่นั้น

 

 

SAFA Mutipurpose Room 1-1 (ชั้น 1 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ฝั่งทิศตะวันตก)

 

 


 

 

SAFA Mutipurpose Room 1-2 (ชั้น 1 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ฝั่งทิศตะวันออก)

 

 


 

 

Co-Working Space ( พื้นที่ห้องสมุด )

 

 


 

 

SAFA Meeting Arts ( ห้องประชุมชั้น 3 ฝั่งห้องพักศิลปกรรมศาสตร์ )

 

 


 

 

Digital Learning Area ( ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ )

 

ผู้เยี่ยมชม: 255 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 28 พ.ย. 2566 - 15:44 น.