คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลการขอใช้งานพื้นที่ภายในคณะสถาปัตย์ฯ

ตารางการใช้อาคารสถานที่ส่วนงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ตรวจสอบตารางการใช้ห้อง หากต้องการใช้งานสถานที่ โปรดดำเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอใช้งานสถานที่ต่อไป

กรุณาแจ้งการขอใช้งานอาคารสถานที่ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนวันที่จะใช้อาคารสถานที่นั้น

 

 

SAFA Mutipurpose Room 1-1

(ชั้น 1 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ฝั่งทิศตะวันตก)

 

 


 

 

SAFA Mutipurpose Room 1-2

(ชั้น 1 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ฝั่งทิศตะวันออก)

 

 


 

 

Co-Working Space

( ชั้น 2 พื้นที่ภายในห้องสมุด )

 

 


 

 

SAFA Meeting 2st Office

( ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะ )

 

 


 

 

SAFA Meeting Arts

( ห้องประชุมชั้น 3 ฝั่งห้องพักศิลปกรรมศาสตร์ )

 


 

 

SAFA Meeting 4th Learning

( ชั้น 4 ห้องประชุมโซนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ) 

 


 

 

Digital Learning Area

( ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ )

 

ผู้เยี่ยมชม: 480 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 6 มิ.ย. 2567 - 10:37 น.