คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ตารางการใช้รถตู้คณะฯ

ปฏิทินการใช้งานรถตู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

 

1. ข้อมูลสำหรับการขอใช้งานรถตู้คณะสำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 

2. ดำเนินการตรวจสอบตารางวันที่ต้องการใช้งาน โดยหลังจากสอบถามแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ การขอใช้งานรถตู้คณะ พร้อมเอกสารแนบ จากนั้นส่ง UP-DMS มายังหน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

 

- ดาวโหลดเอกสารแนบ(การขอใช้งานรถตู้คณะ)

 

3. ทางสำนักงานคณะจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนการขอใช้งานรถตู้คณะ

 

4. สำนักงานคณะดำเนินการลงตารางการจองรถของหน่วยงานภายในและภายนอกลงในตารางหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทางคณบดี

 

ผู้เยี่ยมชม: 315 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 28 พ.ย. 2566 - 14:26 น.