คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

กระกาศแนวแนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

แนวปฏิบัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของพนักงานสายวิชาการ

เอกสารเพิ่มเติม

 

ผู้เยี่ยมชม: 566 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 11 เม.ย. 2565 - 10:08 น.