คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กฏหมาย & ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้นได้มีกฏหมาย

กฏระเบียบอ้างอิงจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

- คำอธิบายสาระสำคัญของพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

- ระเบียบมหาวิทยาลัย

- คำสั่งมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัย

ผู้เยี่ยมชม: 1118 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 16 ก.พ. 2565 - 01:07 น.