4.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปี 2562

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2562 / รายละเอียด