10.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมงบประมาณอยู่ในส่วนของกองแผนงาน-ครั้งที่-2

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2562 / รายละเอียด