6. ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ปี 2564

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2564 / รายละเอียด