คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เสวนาวิชาการ SAFA RELOVE

25 มี.ค. 2567

สถานที่: ลานอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลังที่ 10
ระบบออนไลน์: -
วันที่จัดกิจกรรม: 13 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2567
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม: เวลา 12:00 น. ถึง 20:00 น.
โครงการกิจกรรม: โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรคณะฯ
ผู้จัดกิจกรรม/ประสานงาน: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ: นิสิต & บุคลากร
รายละเอียด

พบกับงานเสวนาวิชาการ SAFA RELOVE วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 


โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานงานสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่และผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ 

คณะสถาปัตย์ฯเชิญชวนนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน ภายในงานมีตลาดนัดสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรมอีกมากมาย 

 

- การแสดง ละครเพลงเรื่อง มัทนะพาธา 
- ชมภาพยนตร์กลางแปลงเรื่อง ROMEO+JULIET
- การประกวดวงดนตรี
- การประกวด Cover Dance


SHARE FACEBOOK
SHARE TWITTER
SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 25 ครั้ง