ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2563

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2563

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
1.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

2563
2.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ปี-2563

2563
3.ขออนุมัติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ-2563

2563
4.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

2563
5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-4

2563
6.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-5

2563
7.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-6

2563
8.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-7

2563
9.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-8

2563
10.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9

2563
11.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10

2563
12.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11

2563
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ