คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กระดานบอร์ด
กระดานบอร์ด
กระดานบอร์ดไว้สำหรับฝากคำถามให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถาม ( คำถามที่พบบ่อย )
หากเนื้อหาที่โพสต์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จะสอบถามเกี่ยวกับสาขาหรือคณะ หรือ เป็นโพสต์โมษณาทุกชนิด จะถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ชื่อหัวข้อ สถานะ

ศิลปกรรม​ศาสตร์​มีสาขาอะไรบ้าง

วรัตถ์์​ บูชากุล - 17 ก.ค. 2565

ได้รับคำตอบ

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์(แขนงดนตรี)

อาภัสรา โพพินิจ - 3 พ.ย. 2565

ได้รับคำตอบ

เกณฑ์การสมัครเรียน

ศรัณย์ วรสา - 25 พ.ค. 2566

ได้รับคำตอบ