ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2562

หน้าหลัก / ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้าง / ประจำปี 2562

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2562
2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562

2562
3.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562

2562
4.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ปี 2562

2562
5.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่2-ปี-2562

2562
6.ขออนุมัติแผนเพิ่มเติม-ปี-2562-งบประมาณอยู่ในส่วนของกองแผนงาน

2562
7.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-2-ปี-2562

2562
8.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-2-ปี-2562

2562
9.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2562-ครั้งที่-4

2562
10.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมงบประมาณอยู่ในส่วนของกองแผนงาน-ครั้งที่-2

2562
11.ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม-ครั้งที่-3-ปี-2562-มี-3-รายการ

2562
รายการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการบันทึกต่อท้ายสัญญา ปีงบประมาณ
1.บันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเลขที่ 45/2562

2562
รายการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
รายการสรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน ปีงบประมาณ
รายการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ