แผนพัฒนาบุคลากร

หน้าหลัก / แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓

- แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 - 2567

 

การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- รายงานสรุปบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

 

 


ผู้เยี่ยมชม: 355 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 17 มี.ค. 2565 - 15:29 น.