ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ผาถนา โดยอาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 10 ก.ย. 2564 - 11:56 น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 2 ก.ย. 2564 - 11:34 น.
ประกาศ เรื่องการเข้าพื้นที่เพื่อเรียนวิชาปฎิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พ. ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 12 ก.ค. 2564 - 21:44 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอน ปรับแผนให้นิสิตทุกชั้นปี เรียนออนไลน์ 5 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ก.ค. 2564 - 06:07 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 1 ก.ค. 2564 - 22:56 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอน ปรับแผนให้นิสิตทุกชั้นปี เรียนออนไลน์ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 มิ.ย. 2564 - 21:36 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 มิ.ย. 2564 - 13:55 น.
สำนักงานคณะฯ ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ UP-DMS
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 พ.ค. 2564 - 15:43 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 พ.ค. 2564 - 15:18 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 21 พ.ค. 2564 - 15:50 น.
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 มี.ค. 2564 - 22:43 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ก.พ. 2564 - 10:44 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 ก.พ. 2564 - 14:29 น.
คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 ก.พ. 2564 - 11:38 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 ก.พ. 2564 - 11:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 1 ก.พ. 2564 - 14:47 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 ม.ค. 2564 - 21:19 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ธ.ค. 2563 - 16:27 น.
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 7 ธ.ค. 2563 - 10:37 น.
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ธ.ค. 2563 - 00:04 น.
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27 พ.ย. 2563 - 09:18 น.
เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:32 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:26 น.
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:17 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 ต.ค. 2563 - 09:13 น.
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ต.ค. 2563 - 04:18 น.
รายวิชาการตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหัวข้อ MADE BY LOVE MADE BY HUD
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 7 ต.ค. 2563 - 04:54 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 ก.ย. 2563 - 09:47 น.
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 ก.ย. 2563 - 05:02 น.
การการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:28 น.
โครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:13 น.
นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพัฒนาหัตถกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:02 น.
ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 6 มิ.ย. 2563 - 12:28 น.