ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย และ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 6 ม.ค. 2566 - 15:54 น.
[กิจกรรม] ขอเชิญบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมคลาสเรียนโยคะขั้นพื้นฐาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 30 พ.ย. 2565 - 20:11 น.
อาจารย์และนิสิตจากสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนและลงพื้นที่บริเวณอาคารส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 30 พ.ย. 2565 - 13:42 น.
[ประกาศ] แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 พ.ย. 2565 - 11:29 น.
[ประกาศ] แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 พ.ย. 2565 - 11:27 น.
[ประกาศ] แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 พ.ย. 2565 - 11:14 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 31 ต.ค. 2565 - 16:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล (Western Music Recital) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 16:18 น.
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 14:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ต.ค. 2565 - 13:44 น.
คณะสถาปัตยกกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 23 ส.ค. 2565 - 16:44 น.
สาขาศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสรรค์พระเจ้าไม้ วัดแม่กาหลวง
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 19 ส.ค. 2565 - 09:51 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 10 selection จากโครงการ koyori project 2022
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 ก.ค. 2565 - 08:27 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์”
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 12 ก.ค. 2565 - 10:55 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 30 มิ.ย. 2565 - 15:15 น.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 29 มิ.ย. 2565 - 11:03 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และ นิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 21 มิ.ย. 2565 - 14:03 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน สาขาวิชาทัศนศิลป์ อนุสาขาวิชาจิตรกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 13 มิ.ย. 2565 - 20:51 น.
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วม SAFA SHOW CASE 65 ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์ของคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 มิ.ย. 2565 - 23:01 น.
อาจารย์อาริสรา นุกูลได้เข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการศิลปะ โดย กลุ่มศิลปินแม่ญิง อาร์ติสท์ คอลเลคทีฟ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 31 พ.ค. 2565 - 14:07 น.
นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 พ.ค. 2565 - 11:59 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ รวมสำราญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 พ.ค. 2565 - 11:25 น.
นายกฤษ วนาเจริญธรรม นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้จัดทำโครงการปันใจใส่ดอย ครั้งที่ 2
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 2 พ.ค. 2565 - 15:44 น.
ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27 เม.ย. 2565 - 10:25 น.
อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเข้าร่วมรดน้ำดำหัวแก่คณบดีและผู้อาวุโสเนื่องในวันปีใหม่ไทย
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27 เม.ย. 2565 - 10:04 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 19 เม.ย. 2565 - 09:18 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 16 มี.ค. 2565 - 14:00 น.
คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2565
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 16 มี.ค. 2565 - 12:04 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธพัฒน์ บุญมา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ก.พ. 2565 - 14:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี้
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ก.พ. 2565 - 14:10 น.
NO GIFT POLICY งดรับของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 21 ม.ค. 2565 - 13:13 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 11 ม.ค. 2565 - 09:29 น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 11 ม.ค. 2565 - 09:23 น.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “การแกะสลักพระไม้ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน”
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 15 พ.ย. 2564 - 22:04 น.
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 9 พ.ย. 2564 - 15:53 น.
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 พ.ย. 2564 - 12:17 น.
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ผาถนา โดยอาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 10 ก.ย. 2564 - 11:56 น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 2 ก.ย. 2564 - 11:34 น.
ประกาศ เรื่องการเข้าพื้นที่เพื่อเรียนวิชาปฎิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พ. ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 12 ก.ค. 2564 - 21:44 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอน ปรับแผนให้นิสิตทุกชั้นปี เรียนออนไลน์ 5 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ก.ค. 2564 - 06:07 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 1 ก.ค. 2564 - 22:56 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนสอน ปรับแผนให้นิสิตทุกชั้นปี เรียนออนไลน์ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 มิ.ย. 2564 - 21:36 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 มิ.ย. 2564 - 13:55 น.
สำนักงานคณะฯ ได้มีการจัดประชุมให้ความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ UP-DMS
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 พ.ค. 2564 - 15:43 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และสโมสรนิสิตคณะได้จัดกิจกรรมร่วมรับฟังและตอบคำถาม การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 พ.ค. 2564 - 15:18 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 21 พ.ค. 2564 - 15:50 น.
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณาจารย์ ศึกษาภูมิปัญญาและการใช้วัสดุปูนหมัก ณ วัดศรีปิงเมือง ตำบลลอ อ. จุน จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 มี.ค. 2564 - 22:43 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ก.พ. 2564 - 10:44 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 ก.พ. 2564 - 14:29 น.
คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2564
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 ก.พ. 2564 - 11:38 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 17 ก.พ. 2564 - 11:12 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยาร่วมเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมเปิดโครงการย้อนรำลึกถึงพะเยารามา 2516-2564 ณ พะเยารามา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 1 ก.พ. 2564 - 14:47 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 28 ม.ค. 2564 - 21:19 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา เข้าร่วมแสดงผลงานของนิสิตในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2020
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ธ.ค. 2563 - 16:27 น.
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 7 ธ.ค. 2563 - 10:37 น.
สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 3 ธ.ค. 2563 - 00:04 น.
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 27 พ.ย. 2563 - 09:18 น.
เรือนจำจังหวัดพะเยาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำ จังหวัดพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:32 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:26 น.
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 18 พ.ย. 2563 - 14:17 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพิ่มธรรมชาติและสีเขียวให้กับห้องสมุดคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 ต.ค. 2563 - 09:13 น.
การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 22 ต.ค. 2563 - 04:18 น.
รายวิชาการตลาดสำหรับศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหัวข้อ MADE BY LOVE MADE BY HUD
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 7 ต.ค. 2563 - 04:54 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 ก.ย. 2563 - 09:47 น.
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 25 ก.ย. 2563 - 05:02 น.
การการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:28 น.
โครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:13 น.
นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพัฒนาหัตถกรรมระดับชาติและนานาชาติ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 8 ก.ย. 2563 - 08:02 น.
ตารางกิจกรรมน้องๆ ปี 1 และพี่ๆ โดยสโมสรนิสิตคณะฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 6 มิ.ย. 2563 - 12:28 น.