คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รวมข่าวทั้งหมด
รวมข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน
6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน
5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567