คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. การจัดชื้อจัดจ้าง
การจัดชื้อจัดจ้าง
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน : 2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง : 2566
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน : 2566
รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง : 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง & จัดหาพัสดุ : 2567
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน : 2566
สรุปผลแผนจัดชื้อจัดจ้าง รายเดือน : 2566