SDG4: การศึกษาที่เท่าเทียม

หน้าหลัก / SDG4

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
[TCAS64 : Direct Admission] ประกาศรับสมัครโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 2564
 สมัครเรียน

 3 มิ.ย. 2564 - 12:54 น.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 26 มิ.ย. 2564 - 13:55 น.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจําปีการศึกษา 2565
 สมัครเรียน

 25 ต.ค. 2564 - 10:39 น.
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2565
 สมัครเรียน

 9 ธ.ค. 2564 - 09:51 น.