ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพข่าว หัวข้อข่าว
สถาปัตย์ มพ. มุ่งพัฒนาชุมชนไทลื้อ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยว
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 18 พ.ย. 2563 - 14:30 น.
โครงการ Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 4 พ.ย. 2563 - 09:00 น.
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 25 ก.ย. 2563 - 09:42 น.
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)
 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 8 ก.ย. 2563 - 08:44 น.