ประกาศ เรื่องการเข้าพื้นที่เพื่อเรียนวิชาปฎิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พ. ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

แจ้งรายละเอียด เรื่องการเข้าพื้นที่เพื่อเรียนวิชาปฎิบัติการ ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2564

1.เข้าระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย https://dev.citcoms.up.ac.th/.../Main/DefaultPage/Login.aspx


2.ให้รหัสนิสิต/รหัสผ่านของนิสิต (เท่านั้น) ในช่อง นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย


หากกรณีล็อกอินมายังหน้านี้ให้เลือกที่เมนู ผู้ใช้งาน > แบบฟอร์มขออนุมัติเข้ามหาวิทยาลัย-นิสิต

002

3.กรอกระบุรายวิชาและชั้นปี เช่น 182131 วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น ปี1 หรือเหตุผลและความจำเป็นในการเข้าพื้นที่
4.การขออนุญาติ 1 ครั้ง นิสิตไม่สามารถขอได้ไม่เกิน 1 วัน/คำขอ

003

5.รอการพิจารณาอนุมัติจากคณะหรือส่วนงาน ภายในเวลา 21.00 ก่อนวันที่จะเข้ามาเรียน
6.การเข้าพื้นที่ให้เข้าและออก จาก SHOP 1 เพียงทางเดียว พร้อมลงทะเบียนเข้า-ออก และยึดหลัก D-M-H-T-T

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม งานวิชาการฯ โทรติดต่อ 054 466 666 ต่อ 3365

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 162 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 12 ก.ค. 2564 - 22:47 น.