คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

2 ก.ย. 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
 
รายละเอียด : เอกสาร
ลงทะเบียนสมัคร : https://smarthr.up.ac.th/recruit/#!/positiondetail/MTQxMQ==
 

ผู้เยี่ยมชม: 1438 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: