ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 326 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 27 เม.ย. 2565 - 11:05 น.