นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center)

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

             เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรืและสิลปกรรมศาสตร์ นำโดย นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) โดยการจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 และ รูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ เพื่อประสานการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้บรรณารักษ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะหรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 179 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 3 พ.ค. 2565 - 12:01 น.