คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และ นิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา)

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และ นิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมไหว้ครูสล่าและไหว้ครูพื้นเมือง (ไหว้ครูกิ๋นอ้อผะญา) โดยมีครูผู้ประกอบพิธี นายเกรียงศักดิ์ แรกข้าว ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี) แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พ.ศ. 2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 ณ ลานกิจกรรม (SHOP 10) อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 38 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 21 มิ.ย. 2565 - 14:51 น.